Miesiąc: Luty 2015

Projekt pracy magisterskiej

Zawsze nasi klienci oraz zleceniodawcy uczestniczą w procesie powstawania pracy, jaką dla nich realizujemy, stały kontakt oraz konsultacje są czymś oczywistym. Najpierw przygotowany zostaje projekt pracy magisterskiej, doktoranckiej czy jakiejkolwiek zaliczeniowej, dopiero potem wdrażamy cały plan w życie. Oznacza to mianowicie tyle, iż praca jest pisana nie tylko na temat ale również wedle pewnych założeń

read more