Miesiąc: Luty 2017

Wypracowania maturalne

Każdy młody człowiek marzy, by wypracowania maturalne pisane było na temat zgodny z jego zainteresowaniami. Ustna matura z języka polskiego wymaga bowiem bezbłędnej  znajomości lektur z tematyki, w jakiej będzie poruszał się taki młody człowiek. Czytanie książek bez zrozumienia lub takich, które ucznia kompletnie nie interesują, może stać się dla niego prawdziwą męczarnią. Nie warto

read more